• Home
  • >Preserved Pork

Preserved Pork

  • Preserved Pork
    là ròu shì zhǐ ròu jīng yān zhì hòu zài jīng guò hōng kǎo 腊肉是指肉经腌制后再经过烘烤 腌制 [yān zhì]: pickle; souse; 烘烤 [hōng kǎo]: bake; roast; toast; (huò rì guāng xià pù shài )de guò chéng suǒ zhì chéng de jiā gōng pǐn 。 (或日光下曝晒)的过程所制成的加...
Our new members

OR

Latest Article

Scan now
Responsive image