Learn Chinese Forum
 
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese i...  중국어도 배우고(한국어)  호텔 관련 단어
Previous Previous
 
Next Next
New Post 9/20/2012 4:56 PM
  anneye
51 posts
1st


호텔 관련 단어 

        체크인 【登(dēng) 记(jì) 】
방을 예약하다 【定(dìng) 房(fáng) 】
체크아웃 【退(tuì) 房(fáng) 】
체크인 수속 【住(zhù) 店(diàn) 手(shǒu) 续(xù) 】【住(zhù) 宿(sù) 手(shǒu) 续(xù) 】
체크아웃 수속 【结(jié) 账(zhàng) 手(shǒu) 续(xù) 】【退(tuì) 房(fáng) 手(shǒu) 续(xù) 】
예약하다 【预(yù) 定(dìng) 】【预(yù) 约(yuē) 】
취소하다 【取(qǔ) 消(xiāo) 】
메시지를 남기다 【留(liú) 言(yán) 】
메모를 님기다 【留(liú) 条(tiáo) 】
(짐을)맡기다 【寄(jì) 存(cún) 】
2박3일 【三(sān) 天(tiān) 两(liǎng) 夜(yè) 】
비자 【签(qiān) 证(zhèng) 】
여권 【护(hù) 照(zhào) 】
증명서 【证(zhèng) 件(jiàn) 】
기재하다 【填(tián) 】
서명하다 【签(qiān) 名(míng) 】
투숙객 【房(fáng) 客(kè) 】
숙박부 【客(kè) 房(fáng) 单(dān) 】
체크인 카드 【登(dēng) 记(jì) 卡(kǎ) 】
성 【姓(xìng) 】
이름 【名(míng) 】
주소,소재지 【地(dì) 址(zhǐ) 】
여권종류 【证(zhèng) 件(jiàn) 种(zhǒng) 类(lèi) 】
여권번호 【证件号码】
비자종류 【签证种类】
비자유효기간 【签证有效期】
체류목적 【停留目的】
비용 【费用】
숙박비 【房费】【住宿费】
팁 【服务费】
보증금 【押金】
선불 【先交钱】【预付】
환전소 【(外币)兑换处】
신용카드 【信用卡】
아멕스카드 【美国运用卡】
다이너스카드 【大来卡】
비자카드 【维萨卡】
마스터카드 【万事达卡】  
호텥 서비스 (服务相关)
시글룸 【单人(房)间】
트윈룸 【双人(房)间】
스위트룸 【套房】【套间】
스탠다드룸 【标准间】
에버리지룸 【普通间】
다인실 【多人房】
사우나 【桑拿浴】
샤워실 【洗澡间】
샤워시설이 있는 방 【带淋浴的房间】
에어컨 설비 【空调设备】
24시간 영업 【24小时营业】【昼夜营业】
조식 제공 【附早餐】
식권 【餐券】
조식권 【早餐券】
룸서비스 【房间送餐服务】
모님컬 서비스 【叫醒服务】
팩스 서비스 【传真服务】
세탁 서비스 【洗衣服务】
세탁 바구니 【洗衣袋】
드라이 클리닝 【干洗】
물세탁 【水洗】
다림질하다 【熨衣服】
호텔 내의 시실 (设施相关)
정문 【大门】【正门】
슬로프 【斜坡】
로비 【大堂】【大厅】【前厅】
프런트 【总服务台】【总台】〓보통1층에 있다.
거비스데스크 【服务台】〓각층에 있다.
안내데스크 【咨询台】
비즈니스센터 【商务中心】
옷 맡기는 곳 【衣帽间】
매점 【小卖部】
커피숍 【咖啡厅】
레스토랑 【餐厅】
회전식 레스토랑 【旋转餐厅】〓고층 타워나 호텔의 최상층에 있다.
연회장 【宴会厅】
댄스홀 【舞厅】
디스코홀,클럽 【迪厅】
가라오케홀 【卡拉OK歌厅】
바(bar) 【酒吧】
클럽 【俱乐部】
나이트클럽 【夜总会】
화장실 【厕所】【洗手间】
복도 【走廊】
비상구 【太平门】
본관 【主楼】
신관 【新楼】
별관 【配楼】
특급호텔 【五星级】
지배인 【(总)经理】
호텔 종업원 【饭店服务员】
도어맨 【门童】
벨보이 【行李员】
통역 【翻译】

 
Previous Previous
 
Next Next
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese i...  중국어도 배우고(한국어)  호텔 관련 단어
Scan now
Responsive image