Chinese Characters Dictionary

Search Character
Type chinese characters, pinyin or radical index. E.g: '好', or 'hao3', or '女+3'

PinYin:fu1 BuShou:
  • axe
  • 宋代官场的“性贿赂”:提刑官未查别人先倒下
    宋代罗大经《鹤林玉露》一书记载了这样一个事件:南宋绍兴年间,王鈇任番禺军政长官,在当地胡作非为,搞得民怨沸腾,声名狼藉。鉴于地方上要求王鈇下台的呼声很高,...
  • 河南文化:广东潘姓源出河南荥阳
    潘氏谱牒资料也记载“西伯侯姬姓名昌,生而圣明,事商纣,赐弓矢鈇钺,得专征伐,虞芮质成,江汉归化,三分天下有其二,配圣女姒氏,生子十八人,厥后,第十六子(...
  • 百家姓探源·潘姓 广东潘姓源出河南荥阳

    潘氏谱牒资料也记载“西伯侯姬姓名昌,生而圣明,事商纣,赐弓矢鈇钺,得专征伐,虞芮质成,江汉归化,三分天下有其二,配圣女姒氏,生子十八人,厥后,第十六子(...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image