Top

Pan Pacific Suzhou

2015-02-26 20:57 ChineseTime

sū zhōu wú gōng fàn tài píng yáng jiǔ diàn
苏州吴宫泛太平洋酒店

Pan Pacific Suzhou

sū zhōu wú gōng fàn tài píng yáng jiǔ diàn zuò luò yú zhōng guó lì shǐ míng chéng sū zhōu ,
苏州吴宫泛太平洋酒店坐落于中国历史名城苏州,

diàn pí lín zhòng duō lì shǐ wén huà jǐng diǎn hé měi lún měi huàn de zhōng guó jiāng nán gú diǎn yuán lín ,
酒店毗邻众多历史文化景点和美轮美奂的中国江南古典园林,

ràng nín yǒu jī huì zài xiàn dài dū shì zhōng tǐ yàn nóng yù de zhōng guó lì shǐ fēng qíng 。
让您有机会在现代都市中体验浓郁的中国历史风情。

Pan Pacific Suzhou promises a tranquil sanctuary from city bustle that fuses the artistry of local architecture with contemporary luxury. Guests are invited to savor gourmet meals, relax in the spa or visit the enchanting silk boutique.

It has over 1,500sqm event space, including the Panmen Ballroom with around 500sqm, as well as 14 multi-sized meeting rooms in various configuration. It also has poolside gazebos and outdoor spaces catering to all kinds of events.

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Artículos relacionados