• Home
 • >Makanan Cina

Makanan Cina

 • Wuxi Xiaolongbao
  小(xiǎo) 笼(lóng) 包(bāo) is more often known in Shanghai and its surrounding areas as “小(xiǎo) 笼(lóng) 馒(mán) 头(tou) ”.
 • House 198
  wéi yǒu ài yǔ měi shí bù kě gū fù 唯有爱与美食不可辜负 No Love No Food
 • Kacang Zhuangyuan
  状元 [zhuàng yuan]:Number One Scholar(title conferred on the one who came first in the highest imperial examination) 豆子 [dòu zi]:beans
 • Shanghai makanan ringan--Leisha pangsit
  lèi shā yuán shì shàng hǎi shì qiáo jiā shān diǎn xin diàn de hàn zú chuán tǒng míng diǎn zhī yī 擂沙圆是上海市乔家栅点心店的汉族传统名点之一 Leisha dumpling is one of the signature snacks of Shanghai’s Qiaojiashan Restaurant with a history of over 70 years.
 • Beijing makanan ringan--Chao gan
  炒 [chǎo]:fry 肝 [gān]:liver
 • Kue wheaten direbus dalam kaldu daging
  lǔ zhǔ huǒ shāo shì běi jīng hàn zú tè sè xiǎo chī 卤煮火烧是北京汉族特色小吃 This traditional Beijing snack dates back 100 years to the Qing Dynasty (1644-1911).
 • Pingyao Wantuo
  píng yáo wǎn tuō shì shān xī cháng jiàn de yī zhǒng hàn zú fēng wèi xiǎo chī 。 平遥碗脱是山西常见的一种汉族风味小吃。 Wantuo, a type of noodle from the Qing Dynasty (1644-1911), is one of Pingyao's local snacks with a long history.
 • Iga babi dengan goreng tahun baru kue
  排骨 [pái gǔ]: pork ribs 年糕 [nián gāo]: New Year cake
Our new members

OR

Latest Article

Responsive image