• Home
 • >Cina idiom kamus

Cina idiom kamus

 • Dapat melakukan juga sebagai salah satu akan berharap-Li Bu Cong Xin
  dōng hàn shí , bān chāo shòu míng dì pài qiǎn ,东汉时,班超受明帝派遣, shuài lǐng jǐ shí gè rén xiàn shǐ xī yù ,lǚ jiàn qí gōng 。 率领几十个人现使西域,屡建奇功。rán ér , bān chāo zài gǔ xī yù jīng guò le 27 gè nián tóu , nián shì yǐ gāo , shēn tǐ s...
 • Menghancurkan Fu dan tenggelam kapal -Po Fu Chen Zhou
  yǒu yì nián , qín guó de sān shí wàn rén mǎ bāo wéi le zhào guó de jù lù ,有一年,秦国的三十万人马包围了赵国的巨鹿,zhào wáng lián yè xiàng chǔ huái wáng qiú jiù 。赵王连夜向楚怀王求救。chǔ huái wáng pài sòng yì wéi shàng jiāng jūn ,楚怀王派宋义为上将军,xià...
 • Belajar Tionghoa pertengkaran
  1. Go to hell. 去死吧。 2. You’re a jerk! 你是个废物/混球! 3. Who do you think you are? 你以为你是谁? 4. I don’t want to see your face! 我不愿再见到你! 5. Knock it off. 少来这一套。6. Get out of my face. 从我面前消失! 7. Get lost.滚开! 8. Take a hike! 哪儿凉快哪儿歇着去吧。 9. You pis...
 • Slang untuk Thai
  tài wén chéng yǔ 、 sú yǔ 泰文成语、俗语วลีที่เป็นสำนวน นกสองหัว jiàn rén shuō rén huà, jiàn guǐ shuō guǐ huà见人说人话,见鬼说鬼话ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วshàn yǒu shàn bào, è yǒu è bào 善有善报,恶有恶报ชาวนากับงูเห่าwàng ēn fù yì 忘恩负义มีได้ย่อมมีเสีย yǒu dé bì yǒu s...
 • ABC Cina
  A void negative people,places,things and habits.lí kāi bú shàn zhī rén , yuǎn lí shì fēi zhī dì , bù zhāo rě má fan , bú yào yǎng chéng huài xí guàn 。离开 不 善 之人, 远 离是 非 之地, 不 招 惹 麻 烦, 不 要 养 成 坏 习 惯。 B elieve in...
 • Cina kuno Cina
  1.yù bàng xiāng zhēng , yú wēng dé lì 鹬蚌相争,渔翁得利a quarrel which benefits only a third party 2.huà shé tiān zú 画蛇添足gild the lily 3.jiǎo tù sān kū 狡兔三窟A crafty person has more than one hideout 4.sān rén chéng hǔ 三人成虎A lie, if repeated often enough, will be acc...
 • Umum kehidupan Slang-B
  bā bù dé 巴不得 Earnestly wish Wǒ bā bù dé dàng shí néng zài chǎng。 我 巴不得 当时 能 在场。
 • Kehidupan umum Slang F
  F发福 put on weight你最近是发福不少啊 !发帖(子)posting on network她很喜欢在论坛上发帖(子)。 发毛be scared一到这里来我就有点发毛。 翻白眼feel angy ,disgusting遇到不喜欢的人,她总是对他们翻白眼。 范儿Celebrity Style她穿什么都很好看,看起来很有明星范儿。 放电 放鸽子放血粉丝封杀
Our new members

OR

Latest Article

Scan now
Responsive image