Fashion in Cina

 • Ventola Bingbing brilla sul tappeto rosso di Cannes
  She glided down the red carpet like an elegant swan wearing
 • Foto di abito da matrimonio unico
  pī shàng hūn shā shì měi gè nǚ hái mèng mèi yǐ qiú de shì qíng , 披 上 婚 纱 是 每 个 女 孩 梦 寐 以 求 的 事 情 , nà yì mǒ bái shā wéi měi yòu làng màn , ràng rén xīn chí shén wǎng 。 那 一 抹 白 纱 唯 美 又 浪 漫 , 让 人 心 驰 神 往 ...
 • Per sempre Leslie Cheung
  dāng nǐ kàn dào tiān shàng de xīng xing , kě huì xiǎng qǐ wǒ — — zhāng guó róng 当 你 看 到 天 上 的 星 星 , 可 会 想 起 我 — — 张 国 荣 2003 nián 4 yuè 1 rì , gē ge yóng yuǎn lí kāi le wǒ men 。 2003 年 4 月 1 日 , 哥 哥 永 远 离 开 了...
 • Chiaroveggente vestito di li Bingbing mostra il suo dignitosa
  gāng gāng yīn bái sè měi rén yú lǐ fú xuàn yào zhěng gè 84 jiè ào sī kǎ hóng tǎn de lǐ bīng bīng , 刚 刚 因 白 色 美 人 鱼 礼 服 眩 耀 整 个 84 届 奥 斯 卡 红 毯 的 李 冰 冰 , zuó wǎn tóng yàng yì shēn bái sè tòu shì xiǎo lǐ fú,昨 晚 同 ...
 • Dieci multimilionari
  杨澜出生年月:60年代职位:阳光媒体投资控股有限公司主席毕业院校:北京外国语大学;美国哥伦比亚大学留学国家:美国
 • Fan bingbing vesti e corone imperiali vestito è stato raccolto dal museo italiano
  近(jìn) 日(rì) , 有(yǒu) 消(xiāo) 息(xi) 称(chēng) 范(fàn) 冰(bīng) 冰(bīng) 曾(céng) 在(zài) 戛(jiá) 纳(nà) 电(diàn) 影(yǐng) 节(jié) 穿(chuān) 过(guò) 的(de) “ 龙(lóng) 袍(páo) ” 礼(lǐ) 服(fú) , 被(bèi) 英(yīng) 国(guó) 国(guó) 立(lì) 维(wéi) 多(duō) 利(lì) 亚(yà)...
 • Tang Wei
  tāng wéi ( 1979 nián 10 yuè 7 rì - ) , zhōng guó zhe míng nǚ yǎn yuán , zhè jiāng háng zhōu rén , bì yè yú zhōng yāng xì jù xué yuàn dáo yǎn xì 。 yīn chū yǎn huà jù 《 qiē · gé wǎ lā 》 ér bèi yè jiè guān zhù 。 2006 nián chū yǎn zhe míng huá r...
 • Attrici che avevano suonato Wu Zetian
  wǔ zé tiān shì lì shǐ shàng wéi yī yí wèi nǚ huáng dì , yīn cǐ guān yú zhè wèi chuán qí nǚ huáng de yǐng shì jù 、 diàn yǐng yě céng chū bù qióng 。 cóng zǎo qī de 《 wǔ zé tiān 》 、 《 dà míng gōng cí 》 、 《 zhì zūn hóng yán 》 , qù nián xú k...
Our new members

OR
Scan now
Responsive image