Top

上海の新しい 8 観光スポット

2012-04-23 11:55 ChineseTime

十(shí) 里(lǐ) 霓(ní) 虹(hóng)

nán jīng lù shì shàng hǎi zuì rè nao fán huá de shāng yè dà jiē ,
南  京   路 是  上    海  最  热 闹  繁  华  的 商    业 大 街  ,
bèi yù wéi “ zhōng huá shāng yè dì yì jiē ” 。
被  誉 为  “ 中    华  商    业 第 一 街  ” 。
dōng qǐ wài tān , xī dào yán ān lù , quán cháng 5.5 gōng lǐ ,
东   起 外  滩  , 西 到  延  安 路 , 全   长    5.5 公   里 ,
yǐ xī zàng zhōng lù wéi jiè , fēn wéi dōng xi liǎng duàn ,
以 西 藏   中    路 为  界  , 分  为  东   西 两    段   ,
fēn bié wéi nán jīng dōng lù hé nán jīng xī lù 。
分  别  为  南  京   东   路 和 南  京   西 路 。

Learn Chinese Vocalbuary:

商业街 [shāng yè jiē] : business street;merchandise street

 

来源:http://www.shfj.cn/html/lyjd/shhsbj/586984558851.html

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

関連記事