Top

Aktorkami grał Su Daji

2012-06-18 12:50 ChineseTime

Su Daji

zuì yāo mèi de “ sū dá jǐ ” xíng xiàng — —
最  妖  媚  的 “ 苏 妲 己 ” 形   象    — —
xíng xiàng chū chù : 《 xīn fēng shén bǎng 》 ( nèi dì )
形   象    出  处  : 《 新  封   神   榜   》 ( 内  地 )
shí jiān : 2006 nián
时  间   : 2006 年
bàn yǎn zhě : fàn bīng bīng
扮  演  者  : 范  冰   冰  

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Related Articles