Hangzhou

 • Pagoda sześciu harmonii w Hangzhou
  Six Harmonies Pagoda in Hangzhou
 • Jesień w Longmen
  Autumn in Longmen
 • Przewodnik do Hangzhou, raj na ziemi
  Travel guide to Hangzhou, a paradise on earth
 • Antena poglądy śliwkowe kwiaty tak piękne jak olejne
  yí shù dú xiān tiān xià chūn 。 méi huā shì wǒ guó chuán tǒng shí dà míng huā zhī yī , 一树独先天下春。梅花是我国传统十大名花之一,
 • Chiny herbata Muzeum Narodowe
  zhōng guó chá yè bó wù guǎn 中国茶叶博物馆 China National Tea Museum
 • Meijiawu herbata wieś
  “ shí lǐ méi wù ” , fēng jǐng rú huà , huán rào zhe méi jiā wù suǒ jiàn de chá wén huà cūn zhōng “十里梅坞”,风景如画,环绕着梅家坞所建的茶文化村中 Meijiawu Village in particular is reputed for its history of serving exquisite tea.
 • Liuhe Pagoda otwiera się w Hangzhou
  The Six Harmonies Pagoda is located on Yuelun Hill overlooking the Qiantang River, and south of West Lake (Xi Hu) and is one of the true masterpieces of ancient Chinese architectures. Originally the pagoda was built during the Northern Song Dynasty (386-581) by the ruler of the Wuyue State, a part o...
 • Tangqi starożytnego miasta
  Tangqi is situated in the south of the Plain of Hangjia Lake, 10 kilometers away from the main city of Hangzhou. It is a key town in the north of Zhejiang Province, a famous town in Jiangnan (south of the lower reaches of Yangtze River), and the central town in one of the six group regions of Hangzh...
Our new members

OR
Scan now
Responsive image