ABY POBORCY PO RETREAT WŁAMANIE NA ŚNIADANIE

  • Chinese poems-贼退示官吏并序TO THE TAX-COLLECTORS AFTER THE BANDITS RETREAT
    zéi tuì shì guān lì bìng xù贼退示官吏并序---yuán jié元结 guǐ mǎo suì , xī yuán zéi rù dào zhōu , fén shāo shā lvè , jǐ jìn ér qù 。癸卯岁,西原贼入道州,焚烧杀掠,几尽而去。míng nián , zéi yòu gōng yǒng zhōu ,明年,贼又攻永州,pò shào , bú fàn cǐ zhōu bi...
Our new members

OR
Tags

Latest Article

Scan now
Responsive image