Dowiedz się chińskich znaków Dictionary

Wyszukiwanie znaków
Wpisz znaki chińskie, pinyin lub radykalnych indeksu. Np: "好", lub "hao3" lub "女 3"

彼得前书

PinYin:bi3de2qian2shu1 BuShou:
  • 1 Peter
  • 马恩全集第三卷--马恩全集第三卷--中国共产党新闻-人民网
    他们不是使世界成为人民的所有物,而是宣布自己及自己的贫苦伙伴是“属上帝的子民”(“彼得前书”第2章第9节)。基督教关于世界的观念,在“施蒂纳”看来,就是古代...
  • 马恩全集第四十一卷--马恩全集第四十一卷--中国共产党新闻-人民网
    ——第503页。 [252]圣经《新约·彼得前书》第2章第2节。恩格斯把彼得误写为保罗。——第503页。 出处:马克思恩格斯全集第41卷...
  • [影音]丈夫有婚外情 妻传圣经规劝
    甚至她的丈夫谈到,去了那麽多家旅馆,喜欢哪一家,女子说,只要跟你去都喜欢,妻子也用手机简讯传给丈夫,说彼得前书警惕我们:「你们在世上是旅客,是避难的人,我劝...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image