Dowiedz się chińskich znaków Dictionary

Wyszukiwanie znaków
Wpisz znaki chińskie, pinyin lub radykalnych indeksu. Np: "好", lub "hao3" lub "女 3"

PinYin:cheng2 BuShou:
  • door post
  • 清乾隆紫檀小长桌

    两侧腿间有横枨,横枨与腿牙之间镶透雕券口。直腿,雕回纹马蹄足。 此桌造型的特别之处在于桌面与腿采用的是双棕角榫结构,这种形制的桌子具有典型的清式家具的...
  • 花炮老故事:“李庆记”创办琐记
    1910年,因家境贫寒只读过3个月私塾的李行楼在枨冲学会了一门手艺——做花炮,两年后,19岁的他只身前往浏阳城,一家爆竹作坊看中了他的手工操作活,便收留了他。...
  • 产业基金促资金变“资本” 助传统行业升级提速-搜狐财经
    谐し街劢樯艹疲 鸬纳枇⑹俏 私饩鲈熘叫幸底式鹦枨蠛突繁4锉甑乃 啬康模 ü 鸵 械慕裘芎献鳎 貌嫡希 锏讲 嫡 逦廴鞠陆岛徒谠加玫氐哪勘辏 ⑹迪...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image