Dowiedz się chińskich znaków Dictionary

Wyszukiwanie znaków
Wpisz znaki chińskie, pinyin lub radykalnych indeksu. Np: "好", lub "hao3" lub "女 3"

科罗拉多

PinYin:ke1luo2la1duo1 BuShou:
  • Colorado
  • 令人心驰神往 世界9大越野圣地盘点(三)
    这条路线的第一个越野路段直译为“鸡角”,地处科罗拉多大峡谷内,主要项目便是爬上凯恩泉背斜层,并沿科罗拉多河岸边行驶一段距离,这段越野路段的终点便是高于...
  • 国家的演讲
    让自由之声从科罗拉多州冰雪覆盖的落基山响起来!让自白之声从加利福尼亚州蜿蜒的群峰响起来!不仅如此,还要让自由之声从佐治亚州的石岭响起来!让自由之声从田纳西州...
  • 【地理百科】敢俯瞰风景 盘点全球20个令人眩晕的观景台
    它伸出峡谷边缘21.34米,悬空于科罗拉多河1219米的上空。观景台是华莱派所有,于2007年3月对公众开放。想要来这里体验悬在半空的感觉,成年人每人需付约544元。 北...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image