Dowiedz się chińskich znaków Dictionary

Wyszukiwanie znaków
Wpisz znaki chińskie, pinyin lub radykalnych indeksu. Np: "好", lub "hao3" lub "女 3"

PinYin:bu4 BuShou:
  • sieve-like utensil
  • 农村羊事
    春天野外的草最丰盛,农民每天背着草篰四处割草,为羊寻找食物,一头成年羊,一天得吃两篰草。割的草吃不完,就倒在白场上晒干,捆起来储藏好,等冬天没草时给羊...
  • 老街鱼市
    每天鱼货一到,鱼行门口立刻摆开一长溜装满海鲜的圆篰篮。那亮晶晶的黄鱼、鲳鳊、白虾、红绿头,色彩斑斓的青蟹、白蟹、石斑蟹……会让你看得眼花缭乱。那是...
  • 削山:一项又费体力又要一定技术的劳动

    在翻垦时,遇到乱石头,或掘地深埋,或集中一处垒成石堆;遇上枯树桩头、老竹篰头、老鞭、死鞭,就要把它们掘起来,以免妨碍新竹鞭生长;铲除的杂草通过深埋使其...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image