Dowiedz się chińskich znaków Dictionary

Wyszukiwanie znaków
Wpisz znaki chińskie, pinyin lub radykalnych indeksu. Np: "好", lub "hao3" lub "女 3"

脚本

PinYin:jiao3ben3 BuShou:
  • script
  • 协同运行集中管理 雅马哈SWX2200解析

    只需将产品与所支持的路由器以一根以太网网线连接,就可以通过路由器搭载的GUI命令对端口管理及VLAN管理等进行设定,还可以使用路由器搭载的SNMP功能和Lua脚本功能。 ...
  • 大师的咏叹调萦绕耳边

    与这份珍贵的手稿一起展出的,还有部分布景道具、歌剧脚本原件、海报等。漫步展厅,歌剧的精彩唱段一直萦绕耳边,而头顶则是投射的意大利剧院的图片。如果还想了解更多,...
  • 警惕调研“被安排”-时事评论-时政频道-中工网
    习惯事先打招呼,然后按照约定的路线图,几点几分到哪里,参观什么、听谁介绍、停留多长时间,又几点几分离开,前往下一个地方,听谁介绍,都有详细安排、完善“脚本”...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image