Dowiedz się chińskich znaków Dictionary

Wyszukiwanie znaków
Wpisz znaki chińskie, pinyin lub radykalnych indeksu. Np: "好", lub "hao3" lub "女 3"

语气助词

PinYin:yu3qi4zhu4ci2 BuShou:
  • modal particle
  • ..._ ) ~~O(∩_∩)O~~等、大量如噜…咯…擦…呜…等语气助词的…...

    咯…擦…呜…等语气助词的…九成以上有同性恋倾向 …… (转)我要举报 tag:研究表示男性在网络交流中 去看看首页 相关阅读 国内 国际 社会 娱乐 体育...
  • 专访杰西·艾森伯格:没想过会一炮而红
    夹带着一堆语气助词。或许是因为焦虑症跟强迫症的关系,在20分钟的时间里,他一刻不停的把玩捏在手里的纸团,身体却几乎没有变换过姿势,在回答问题时用不断换词汇...
  • 兰州方言,豁达爽朗的性格表达

    语气助词数量多,使用复杂。常见的有“哩(呢)、哩吗、煞、哩煞、着、嘉、蛮”等,表示各种语气。 兰州话“把”字句、“给”字句用得多,分别做动词、介词和...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image