Shang Hai

 • Ponte de rodovia Rio Yangtzé em Taizhou para abrir
  The 7-kilometer-long bridge is expected to open to traffic in late November. After being put into use, the bridge and its linking road, with a total length of 62 kilometers, will connect Taizhou city, Changzhou city and Yangzhong city in the province.
 • Metrô de Xangai
  The Shanghai Metro is the urban rapid transit system of China's largest city, Shanghai.
 • Pontos oito turísticos novos em Xangai
  1.十(shí) 里(lǐ) 霓(ní) 虹(hóng) nán jīng lù shì shàng hǎi zuì rè nao fán huá de shāng yè
 • Cartão de transporte público de Shanghai
  The Shanghai public transportation card (SPTC) or jiaotong yikatong is a contactless card
 • Mordor Xangai
  Throughout the past century, Shanghai has had numerous name tags attached to it; like "Paris of the Orient" and "Pearl of China". Images of Shanghai more than any other Chinese city, are bountiful in the west. A visit here therefore, is naturally tainted to some extent, with a preconception of how t...
 • Cinco melhores universidades em Xangai com forte intensidade em medicina
  The Chinese medicine, which has a long history, is a unique school of its own.
 • Peixe em salmoura
  xiān dào diào méi mao 鲜 到 掉 眉 毛 yì tiáo xiāo hún hǎo chī de suān cài yú 一 条 销 魂 好 吃 的 酸 菜 鱼
 • A média de pensão de velhice para os trabalhadores urbanos aumentada
  chéng zhèn zhí gōng píng jūn yáng lǎo jīn zēng jiā 50% yǐ shàng 城 镇 职 工 平 均 养 老 金 增 加 50% 以 上 běn shì dì sān cì lǎo líng gōng zuò huì yì zuó tiān zhào kāi 本 市 第 三 次 老 龄 工 作 会 议 昨 天 召 开 。 “ shí èr wǔ ...
Our new members

OR
Scan now
Responsive image