Top

Jindaoxia ущелье

2015-06-04 20:51 ChineseTime

jīn dāo xiá
金刀峡

Jindaoxia Gorge

Located in Jindaoxia Town, Beibei District,Jindaoxia Gorge, well known for its steep hills, elegant waterfall, grotesque rocks, clear waters and strange caves, is like a fairyland. It has an ancient plank road built along the face of a cliff and visitors can enjoy an exciting ramble around the area.

Jindaoxia Gorge

chóng qìng jīn dāo xiá jǐng qū wèi yú chóng qìng shì běi bèi qū dōng běi bù huá yíng shān xī nán lù ,
重庆金刀峡景区位于重庆市北碚区东北部华蓥山西南麓,

jīn dāo xiá fēn wéi liǎng duàn , shàng duàn yóu yú kā sī tè dì zhì zuò yòng , dì miàn qiē gē qiáng liè ,
金刀峡分为两段,上段由于喀斯特地质作用,地面切割强烈,

jīn dāo shén gōng bān xíng chéng le dú tè de xiá gǔ yōu hè , shí bì rú xuē , liǎng shān yá hé , chuí zhí gāo dù chāo guò bǎi mǐ 。
金刀神功般形成了独特的峡谷幽壑,石壁如削,两山岈合,垂直高度超过百米。

Jindaoxia Gorge

yóu jīn dāo xiá kě fēn sì jì :
游金刀峡可分四季:

chūn yóu xún lè , fēi quán jí liú , tái shī lù huá , qí xiǎn shēng qù ;
春游寻乐,飞泉急流,苔湿路滑,奇险生趣;

xià yóu bì shǔ , kōng gǔ shēng liáng , fēi pù xuán shù , xiào rán wù wài , hé děng kuài yì ;
夏游避暑,空谷生凉,飞瀑悬漱,啸然物外,何等快意;

qiū yóu shǎng xīn , jǐng suí bù yí , yōu yùn liáo rén , suí yù ér ān ;
秋游赏心,景随步移,幽韵撩人,随遇而安;

dōng yóu lì zhì , bīng hé xuě dì , shuí rén gǎn dào 。
冬游励志,冰河雪地,谁人敢到。

Jindaoxia Gorge

 

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Статьи по Теме