Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan är förpliktigad att skydda era personliga uppgifter och att använda teknik som ger användarna den bästa och säkraste online upplevelse. Denna programförklaring gäller Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan portal och innefattar reglerna för datainsamling och användandet av personliga upplysningar. Som användare, besökare eller medlem av Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan webbportal, förstår och accepterar Ni de riktlinjer som beskrivs i denna programförklaring.


Insamling av personlig information

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan kan insamla personlig information, såsom e-post adress, namn adress och telefonnummer. Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan kan också samla in anonym demografisk information vilken inte är unik för dig såsom postnummer, ålder, kön, intressen och favoriter.

Det finns också information om din hårdvara och softvara som automatiskt kan insamlas av Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan. Denna information kan vara: din IP adress, webbläsar typ, domain namn, acces tid och extern webbadress. Denna information används av Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan för att upprätthålla tjänsten och för att kunna leverera statistik om användningen av Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan webbplats.

Kom ihåg att om du visar personligt identifierbar information eller annan sensitiv information genom Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan öppna meddelande forum, kan denna information samlas in av andra. Notera: Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan läser ingen av er privata online kommunikation.


Användning av personlig information

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan samlar och använder personlig information för att kunna operera Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan webbplats och leverera de tjänster du har begärt. Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan använder också personlig information för att informera dig och andra om produkter och tjänster tillgängliga från Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan och deras partner. Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan kan också kontakta dig genom enkäter för att få reda på din åsikt om eventuella nya tjänster som kan komma att erbjudas.

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan håller reda på vilka sidor som besöks i Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan, för att veta vilka sodor och tjänster som är mest populära. Denna data kan användas för att erbjuda kundanpassad information och annonsering.

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan kommer endast lämna ut din personliga information , utan förvarning, om vi är nödsakade att göra detta på grund av lagstiftning eller vår tro att detta är nödvändigt för att skydda  Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan eller andra användares rättigheter.

Användning av Cookies

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan portal använder "cookies". En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

En av de primära uppgifterna för en cookie är att spara tid för användaren. Cookien talar om för webbservern att du har återkommit till en viss sida. Till exempel, om du anpassar Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan sidor, eller registrerar dig hos Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan , hjälper en cookie  Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan att komma ihåg den informationen. När du återvänder till  Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan webbplats, kan den informationen läsas av webbservern och de funktioner du anpassat kan genast börja gälla.

Du har möjligheten att acceptera eller förhindra cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ställa in webbläsaren så att den förnekar cookies. Om du väljer att inte använda cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner i  Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan .

Säkerhet och personlig information

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan säkrar din personliga information från oaktoriserad tillgång eller användning. Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan När personlig information (såsom kreditkortsnummer) är sänt till andra webbplatser används kryptering, med hjälp av Secure Socket Layer (SSL) protokollet.

Förändringar av denna programförklaring

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan kommer emellanåt att uppdatera denna programförklaring efter synpunkter från bolaget eller bolagets kunder. Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan rekomenderar dig att periodvis läsa igonom denna programförklaring föra att vara uppdaterad hur  Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan skyddar din personliga information.

Kontakt information

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan välkomnar dina kommentarer beträffande denna programförklaring beträffande säkerhet. Om du tycker att  Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan inte har levt upp dill denna programförklaring eller har andra synpunkter, vänligen kontakta Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan via e-post advisor@chinesetimeschool.com.