AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan.

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan och Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan webbportal,bekräftar och garanterar Ni Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan att ni inte kommer att använda Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan eller forstöra andra användares besök/arbete med Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan WEBBPLATS.

KONTAKT : advisor@chinesetimeschool.com

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan webbplats är: Copyright © 2006 - 2014 ChineseTimeSchool.com , All rights reserved . och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Lär dig kinesiska mandarin Online med de bästa kinesiska skolan - ChineseTime skolan Copyright © 2006 - 2014 ChineseTimeSchool.com , All rights reserved .