Lär dig kinesiska tecken ordbok

Sök Karaktär
Typ kinesiska tecken, pinyin eller radikala index. E.g: "好"eller "hao3"eller "女 +3 "

PinYin:qian4 BuShou:
  • a pall to cover the hearse
  • 卷四 曲礼下第二
    士用席,而亦言輤者,因天子輤通名也。今言席盖,谓士耳。举士为例,卿大夫丧车亦不得入。云“重素,衣裳皆素,丧服也”者,若臣之待放,衣裳皆素。既是待放,...
  • 卷三 三之三
    其上有盖,四傍垂而下,谓之襜,故《杂记》曰:“其輤有裧。”注云:“裧谓鳖甲边缘”,是也。然则童容与襜别。司农云:“谓襜车者,以有童容,上必有襜,故...
  • 28-51 封面故事
    ? ?酧[e?^渂襼輤哘懬S谧訷俢袣豣@_梲NK|{v刢猠絅锱e6Qe弮N:^s{I0_S 1 9 2 9^t 1 0g 2 9e?嵘齹 V郚:?T惁P╕|麀逴NR)s噀...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image