Lär dig kinesiska tecken ordbok

Sök Karaktär
Typ kinesiska tecken, pinyin eller radikala index. E.g: "好"eller "hao3"eller "女 +3 "

辐射敏感性

PinYin:fu2she4min3gan3xing4 BuShou:
  • radiosensitivity
  • 告诉你,电磁辐射对健康有什么影响?

    编辑的话:在谣言粉碎机粉碎的谣言当中,关于辐射的话题占了很大一部分。而很多... 一些人士报告对于电场或者磁场具有超敏感性,他们询问身体疼痛,头痛,情绪低落,...
  • 海泰瞬变电磁场辐射敏感度测试装置获奖
    陕西海泰电子有限责任公司研发、拥有完全自主知识产权的“瞬变电磁场辐射敏感度测试装置”荣获中国船舶重工集团公司科学技术进步三等奖。该产品填补了国内瞬变电磁场...
  • 女人必须了解的5条电磁辐射危害
    妊娠前3个月是宝宝最脆弱的时候,各种先天性疾病大多都是这段时间马虎大意造成的。这时候辐射敏感性也是最高的,电磁辐射对胎儿的危害远远多于对母体的危害。胎儿...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image