- chinesetimeschool.com
เลือกภาษา :
Top

การออกเสียง ภาษาจีน ขอขอบคุณคุณ

2554-05-23 17:38 ChineseTime

Chinese Pronunciation Thank You

 

Thank You:xiè xie 谢谢

             

 
 
  xiè xiè de guān xīn。
心。
Thank you for your care.
 
 

             

             

 
 
  xiè xiè!   qǐng suí biàn chī,   suí biàn   yòng qi。
便 便 , 气。
Thank you! Please enjoy the food and drink. Make yourself at home.
 
 

             

             

 
 
  hěn hǎo,   xiè xiè。
谢。
She is very well, thank you.
 
 

             Learn More...


learn chinese - schedule a free trial lesson

ลงทะเบียนด่วน -- สมัครสมาชิกฟรี

เริ่มเรียนภาษาจีนและการทำให้เพื่อนร่วมชั้นจากทั่วโลกในขณะนี้!
อีเมล์ : Password:
First Name: Last Name:
โทรศัพท์: ประเทศ / พื้นที่ :
Skype: Purpose of study
เสนอ

ประเภท