อาหารจีน

 • Taosu
  Taosu is a snack popular in both northern and southern China. It is known for its dryness, crispness, brittleness and sweetness.
 • วิธีทำบ๊ะจ่าง
  The types of zongzi eaten in China are as varied as the many regional cuisines, with different shapes and fillings, although they are almost always made of sticky or glutinous rice.
 • นึ่งนมชั้นสอง
  Double-layer steamed milk originated in the Daliang Town, Shunde District, Guangdong Province – hence getting its name “Daliang double-layer steamed milk”. It is made from fresh milk and raw egg through the process of boiling and steaming.
 • แพนเค้กหอม
  Green Onion Pancake is a snack hiding on the street corner. Though the Green Onion Pancake is small and has a simple appearance, as one of the commonly found snacks, it is very popular. Green Onion Pancakes are a snack that is only sold at many street corners.
 • ก๋วยเตี๋ยวหั่นบาง ๆ
  Sliced noodles are a famous Shanxi and Shaanxi snacks. The noodles are smooth, tender, tasty and refreshing. The chefs’ slicing motions performed when cutting the noodles are pleasing to the eye.
 • ฟ่างเก๋าในปักกิ่ง
  Seasoned Millet Mush is genuine breakfast with traditional Beijing flavor.
 • Doufuhua
  豆(dòu) 腐(fu) 花(huā) is a Chinese snack made with very soft tofu. It is also referred to as tofu pudding and soybean pudding.
 • Xiasha Shaomai
  Bamboo shoots in spring are tender and fresh after the spring shower. Xiasha Shaomai (steamed dim sum) made in Pudong, Shanghai directly uses fresh bamboo shoots and meat as the stuffing to wrap a graceful shape of peach blossom. When cooked, the stuffing and extract are spilling-over and appetizing...

learn chinese - schedule a free trial lesson

ลงทะเบียนด่วน -- สมัครสมาชิกฟรี

เริ่มเรียนภาษาจีนและการทำให้เพื่อนร่วมชั้นจากทั่วโลกในขณะนี้!
อีเมล์ : Password:
First Name: Last Name:
โทรศัพท์: ประเทศ / พื้นที่ :
Skype: Purpose of study
เสนอ
เพื่อนร่วมชั้นจากประเทศของคุณ
เพื่อนร่วมชั้นลงทะเบียนล่าสุด