เรียนรู้ cihnese ออนไลน์

  • Chinese Grammar--莫过于
    莫过于 [mò guò yú] :nothing is more ... than; biǎo shì chéng dù gāo , jí “ zuì ” de yì si 。 表示程度高,即“最”的意思。
Our new members

OR

บทความล่าสุด

Scan now
Responsive image