เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

PinYin:hao3BuShou:女+3
Frequency: 17.451‱
  (v.)like,love,be fond of;be liable to
 • 虚心好学 be modest and ager to learn

 • 他好开玩笑。He is fond of jesting.

 • 好晕船 be liable to seasickness


 • (adj.)good,fine,nice;be in good health,get well;friendly,kind;finish,ready
 • 早上好。Good morning.

 • 你好。Hello.

 • 我得身体比去年好多了。I am in better health now than last year.

 • 他们从小就很好。They have been close friends since childhood.

 • 他们把货物都装好了么?Have they finished loading up yet?

Our new members

OR