เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

例句

PinYin:li4ju4 BuShou:
  • example sentence
  • 托福基础词汇记忆:sect “切”
    每个单词我都给出了例句和解析: ①insect昆虫 =in内+sect切→身体被切成节的动物→躯体上分段的动物 (有节) →昆虫 Insects propagate themselves by means of...
  • 规规矩矩听写汉字 开开心心展示才华
    获得这样的点评,是因为《中国汉字听写大会》不仅仅是一场汉字听写,其在“考词释义”“例句演示”和专家解说过程中,涉及相当丰富的历史、化学、物理、生物等各学科...
  • 海南万宁小伙开发出在线有声海南话词典

    有发音不确定的字词,吴育民都会与海南山翁一再探讨。在海南山翁看来,“如果提供例句就更好了,可以更切实地帮助读者学习海南话。” 1 2 下一页 ...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR