เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

PinYin:qian4 BuShou:
  • servant
  • 明代谢环《杏园雅集图》手卷
    …傍杏华而坐者三人……。徐行后至者四人……最后至者谢君,其官锦衣卫千户。而十人者,皆衣冠伟然,华发交映。又有执事及傍侍童子九人,治饮馔傔从五人……”...
  • 也说文人与拓工 -上海书评-东方早报网

    适随节人吏无能拓者,乃使傔从辈杂施毡蜡。一纸甫就,第二纸未及拓讫,有庖人以椎击石,用力过重,碑字为损,主者辞焉。于是又仅得半幅,遂携此两纸而归。...
  • 宋朝官员难分到房 苏东坡好友攀高亲得大别墅

    (薪炭钱)、养马补贴(刍粟)、保姆补贴(傔人衣粮),地方官的补贴没这么多,但是能分到一大片田地(职田),租给佃户耕种,收到的租子远远超过了工资(参见《宋史·...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR