เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

半规则

PinYin:ban4gui1ze2 BuShou:
  • quasi-regular
  • 试析合同法中的显失公平规则
    论文摘要本文以合同法中的显失公平规则为研究对象,从基本理论展开分析,借鉴两大法系的相关规定,比较我国司法实践中的典型案例,对我国显失公平规则的现存问题进行探
  • 郑州轻工业学院:十年稀土配位化学研究不寻常
    (H2O)6] SBUs和柔性6,6’-dithiodinicotinate 配体构筑的具有高对称性六边形几何构型的3-周期半规则(46.69)-hxg网络拓扑的配合物实例》,该论文的发表,验证了...
  • 北京信用卡办理规则 办了不刷也会留污点
    北京信用卡办理规则 办了不刷也会留污点 在如今的“卡时代”,多数人的兜里都有一两张信用卡。记者调查发现,目前各大银行为招徕客户、扩大发卡量,在办理信用卡时...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR