เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

PinYin:dan4 BuShou:
 • eat
 • entice
 • 风水佬呃你十年八年
  骤耳听落去,似层层噉,譬如话:“你系咪踎低企高见头晕、屙尿腾腾震啊?”个阿伯一把年纪,头发胡须白晒,驼腰背曲,眼又朦耳又聋,咁讲包冇错啦。“你老之前...
 • 整饼猜呈寻
  你哋一个二个都系巧手、妙手,又有阿兰呢个技术总监坐镇,成个美女厨房组合噉样,完全掂当啦。 兰姨:主要系佢哋姑嫂有兴趣搞,材料新鲜唔再讲,重可以齐齐喐手,猜...
 • 伤食-中医古籍
  大全曰:经云:“饮食自倍,肠胃乃伤 ”又云:“阴之所生,本在五味。阴之五宫,伤在五味”若妊子饮食不节,生冷毒物,恣性食噉,致伤脾胃,故娠伤食,最难得药...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR