เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

增订本

PinYin:zeng1ding4ben3 BuShou:
  • revised and enlarged edition
  • 骆玉明:文学在社会生活中的价值越来越小

    增订本在这个基础上进一步谈中国古代文学的发展,谈怎样逐渐向人性解放目标接近。 骆玉明:我和章先生其实也有很多不同的地方,不过我们可以找到近似的表述方式。章先生...
  • 未登记已占有的房屋买受人的权利保护
    对丙主张对房屋有占有的本权,丙可以对乙请求返还房屋,乙仅能依债务不履行向甲... [60]参见[日]田山辉明:《物权法》(增订本),陆庆胜译,齐乃宽、李康民审校...
  • 陈凡写给陈垣的信 -上海书评-东方早报网
    其中陈凡写给陈垣的一封长信,是研究《艺林》副刊和研究陈垣陈凡交往重要的材料,而祝文和宗文都未详细提及(大概是都没有看到此书的增订本吧),似嫌不足,这里补...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR