เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

崇拜仪式

PinYin:chong2bai4yi2shi4 BuShou:
  • worship service
  • 当代中国宗教格局的关系建构——李向平
    因此,它们作为制度宗教(institutional religion),都是一种独立自在的宗教,具备了特有的宇宙观、崇拜仪式及专业化的神职人员。它的概念和理论是独立的,不依附于其它...
  • 精骛八极 心游万仞
    基督教的一部分崇拜仪式和赞美诗也可溯源于希腊密教和神秘哲学。神秘主义主张闭上肉体的眼睛,睁开心灵的眼睛,使心灵的眼睛不受现象世界的熙熙攘攘所干扰,从而返回自我...
  • 最适合海誓山盟的城市:青岛

    它是青岛地区最大的哥特式建筑,宗教活动非常活跃,每逢星期天举行主日崇拜仪式。 地址:市南区浙江路北端高岗上的天主教堂 公交车:乘301路,305路,320路可达;1路,...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR