เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

广场恐惧症

PinYin:guang3chang2kong3ju4zheng4 BuShou:
  • agoraphobia
  • ...华尔街 理财产品 影片 理财专家 广场恐惧症 生死哲学 妻子出轨...
    但是我们却可以静静地坐在电影院里,看着银幕上的这些天之骄子是如何演绎他们的人生,并且从这份独特的时间体验中,挖掘出能为我们所用的理财智慧。 本期《封面文章...
  • 看看你能中几枪?让人头皮发麻的126种恐惧症

    幽冥恐惧症大概指的是 幽暗无光的密闭房间 幽闭恐惧症是对封闭空间的一种焦虑...128.广场恐惧症在公共场合或者开阔的地方停留的极端恐惧,想要逃走!why?...
  • 广场恐惧症

    有这样一群人,被称作“广场恐惧症患者”。他们拒绝和人群过多接触,那样会让他们不自在,但这并不代表他们不追求爱与美好的事,反而有更多时间,去接近自己真正喜欢...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR