เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

PinYin:jia3 BuShou:
  • obstruction in the intestine
  • 种植速生红丹桂在绿化园林中的市场前景
    桂花为木犀科植物的花、其味辛、温归经入肺、大肠经,对「瘕疝」是指腹部常热痛,「奔豚」是指肾脏寒气上冲或肝脏气火上逆冲胸直达咽喉至腹部绞痛、胸闷气急、...
  • 水蛭-《神农本草经》
    破血瘕积聚,无子,利水道。生池泽。 名医曰:一名蚑. 一名至掌,医|学教育网搜集整理生雷泽,五月六月采,暴干。 案说文云:蛭,虮也,蝚,蛭蝚,至掌也。...
  • 桃核仁-《神农本草经》
    主淤血,血闭瘕邪,杀小虫。桃花杀注恶鬼,令人好颜色。 桃凫,微湿,主杀百鬼精物(初学记引云,枭桃在树不落,杀百鬼)。 桃毛,主下血瘕寒热,积寒无子,桃...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR