เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

眼电图

PinYin:yan3dian4tu2 BuShou:
  • electrooculograph (EOG)
  • 吸烟者患黄斑变性率为常人3倍

    ⑤电生理检查,包括眼电图、视网膜电图以及视觉诱发电位。作为一种无创性、客观性视功能检查方法,电生理检查在黄斑变性的早期诊断、病情监测、疗效判定、预后评估中都...
  • 孩子睡觉打鼾不可忽视 低通气综合症可致死
    检测的项目包括脑电图、眼电图、颏肌电图、胫前肌电图、心电图、胸腹壁呼吸运动、膈肌功能、口鼻气流以及血氧饱和度等。相关报道2013-07-11 14:18:48苏宁易购...
  • 为什么天越热越需要午睡

    通过研究发现,与夜间睡眠不同,短时午睡中,人始终没有出现绝对深度睡眠周期,眼电图始终没有反应。 越睡越困是怎么回事? 人入睡的程度由浅入深可分为S1、S2、...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR