เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

败子回头

PinYin:bai4zi3hui2tou2 BuShou:
  • return of the prodigal son
  • 第十七卷 张孝基陈留认舅
    淑女道:"自古道:败子回头便作家。哥哥方才少年,那见得一世如此!不争今日一时之怒,一下打死,后来思想,悔之何及!"过善被女儿苦劝一番,怒气少息,欲要访问...
  • 全面阅读真是妙
    《歧路灯》:“败子回头”的故事。小说对诱惑,以及在诱惑中挣扎、迷失的描写,惊心动魄。此外,小说“所写乃真正之旧中国之情形”,“古人”的衣食住行、日常经验...
  • 既然是腊八节,那就扒一扒腊八粥的历史吧~
    哥俩尝到了懒的苦头,败子回头,第二年就都勤快了起来,像他们的父母一样,不几年就又过上了好日子,娶了媳妇,有了孩子。 为了记取懒的教训,叫人千万别忘了勤快...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR