เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

PinYin:mao4 BuShou:
  • ancient place name
  • 宁波北仑璎珞村发现9座古墓葬3座古窑址(图)

    早在公元前206-202年,宝幢这里曾是项羽会稽郡下鄮县的县址所在,这一带背山朝水的育王岭沿线也逐渐成了墓葬的上佳选址。 在璎珞村地块发现的9座墓葬中,有...
  • 农历七月六日 沙门昙摩蜜多圆寂纪念日
    法秀来到浙江,孟顗请与法师同游,又在鄮县之山建立塔寺。当时浙东一代旧俗,一般喜好巫祝,法秀来到此地弘法,民众一心皈依,可谓自西自东无思不服。后来法秀返回...
  • 宁波的名字,原来是这么来的

    【宁波的名字,原来是这么来的】唐元和四年,在鄮东甬江口建望海镇,为镇海建制之始。后梁开平三年改望海镇为望海县,未几改为定海县。清康熙二十六年定海县改名镇海...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR