เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

高维

PinYin:gao1wei2 BuShou:
  • (math.) higher dimensional
  • 西安交通大学一本科在校生在国际著名光学期刊发表论文
    同时,该校理科物理91班学生徐源在高宏教授指导下,完成的《通过干涉方法测量光束高维轨道角动量的贝里相位》(MeasurementofBerryphaseassociatedwithhigherdimensionalor...
  • 天津师范大学拟聘用人员公示
    6 高维 男 1984/11 研究生 博士 南京师范大学 教学科研岗位 7 杨星丽 女 1979/09 研究生 博士 南京大学 教学科研岗位 8 田大伟 男 1984/01 研究生 ...
  • 移动营销市场正呈爆炸式增长 Ader掘金大数据
    他们研究开发出一套基于Hadoop大数据平台和实时流计算的广告投放系统,基于现有的动态、高维、复杂的大数据建立针对移动广告精准投放的数据分析方法和模型,通过跨平台...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR