Top

New Hsk Level 3 Vocabulary

2012-08-29 17:24 ChineseTime

公斤

gongjin

机会

jihui

ke

公司

gongsi

ji

客人

keren

公园

gongyuan

ji

空调

kongtiao

工作

gongzuo

记得

jide

kou

gou

季节

jijie

ku

故事

gushi

jia

裤子

kuzi

刮风

gua feng

检查

jiancha

kuai

guan

简单

jiandan

kuai

关系

guanxi

jian

快乐

kuaile

关心

guanxin

健康

jiankang

筷子

kuaizi

关于

guanyu

见面

jianmian

L

 

gui

jiang

lai

国家

guojia

jiao

lan

果汁

guozhi

jiao

lao

过去

guoqu

jiao

老师

laoshi

guo

jiao

le

H

 

教室

jiaoshi

lei

hai

jie

leng

还是

haishi

街道

jiedao

li

孩子

haizi

结婚

jiehun

离开

likai

害怕

haipa

结束

jieshu

li

汉语

Hanyu

节目

jiemu

礼物

liwu

hao

节日

jieri

历史

lishi

好吃

haochi

姐姐

jiejie

lian

hao

解决

jiejue

练习

lianxi

he

jie

liang

he

介绍

jieshao

liang

he

今天

jintian

了解

liaojie

hei

jin

邻居

linju

黑板

heiban

jin

ling

hen

经常

jingchang

liu

hong

经过

jingguo

lou

后面

houmian

经理

jingli

lu

护照

huzhao

jiu

旅游

lüyou

hua

jiu

绿

lü

花园

huayuan

jiu

M

 

hua

jiu

妈妈

mama

huai

举行

juxing

ma

欢迎

huanying

句子

juzi

马上

mashang

huan

觉得

juede

ma

环境

huanjing

决定

jueding

mai

huan

K

 

mai

huang

咖啡

kafei

满意

manyi

hui

kai

man

回答

huida

开始

kaishi

mang

hui

kan

mao

会议

huiyi

看见

kanjian

帽子

maozi

火车站

huochezhan

考试

kaoshi

mei

或者

huozhe

ke

没关系

mei guanxi

J

 

可爱

ke’ai

mei

机场

jichang

可能

keneng

妹妹

meimei

鸡蛋

jidan

可以

keyi

men

几乎

jihu

ke

mi

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Bài viết liên quan