Learn Chinese Forum
 
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Shanghai Chines...  Learn Chinese ChineseTime News & Resources 中文时代 新闻和资源Show No Replies
 Chủ Đề
Trả LờiLần Xem
 Bài Mới Nhất
Hot Pinned Thread with new postsLink Exchange with ChineseTime Chinese Language School.
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
010858
04/01/2010 1:46 CH
bởi shuai
Hot Pinned Thread with new postsChineseTime & Alibaba Learn Chinese Channel Online!!!
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
08563
03/08/2009 6:47 CH
bởi shuai
Hot Pinned Thread with new posts媒体对上海中文时代汉语学校的报道The reports about shanghai chinesetime mandarin school
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
498049
30/03/2009 3:52 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese with Native Chinese online for Free on QQTalk
 bởi anonymous
Không Có Đánh Giá
06102
16/05/2012 4:49 CH
bởi anonymous
Thread được yêu thích với bài mớiChinesetime summer promotion
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06210
21/07/2011 2:24 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới上海中文时代汉语学校招聘课程顾问
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06718
29/12/2010 5:31 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese online 1-on-1, 14 Days free Trial.
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05941
29/11/2010 4:50 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLatest Promotion! 1-on-1 Chinese Lessons.
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06068
13/10/2010 10:29 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiCnguides.com China Guides Looking for Link Exchange
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05646
28/08/2010 4:23 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới中文时代--对外汉语培训机构中的先行者
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06840
27/07/2010 1:33 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới网易世博全球观察员正式“上岗” ,超过1200名选手誓夺万元美金大奖
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
07057
30/06/2010 2:57 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiSummon: NetEase Expo Global Observer
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
09304
19/05/2010 6:55 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLink Exchange with Learn Chinese in 5 Minutes site. www.learnchinesein5minutes.com
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06804
21/04/2010 10:04 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese in USA
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
08487
12/02/2010 6:58 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiChineseTime实用中文(中级)Practical Chinese Book (Intermediate Level) from ChineseTime.
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
010453
29/01/2010 2:58 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiChineseTime实用中文(初级)Practical Chinese Book (Beginner Level) from ChineseTime.
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
011777
29/01/2010 2:49 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese Online with Live Chinese Teacher from China.
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
07621
28/01/2010 6:58 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiChinese School from China, PR 5. Link exchange with language sites.
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
07502
20/01/2010 5:35 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese Language in 5 Minutes!
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
07427
18/01/2010 4:47 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese Online via Skype or Learn Chinese in Shanghai Email to:contactus@chinesetime.cn
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
07670
13/01/2010 3:31 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới上海中文时代汉语学校(www.ChineseTime.cn)招聘对外汉语老师
 bởi Advisor.Chinesetime
Không Có Đánh Giá
111134
18/12/2009 11:21 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới上海中文时代汉语学校(www.ChineseTimeSchool.com)招聘对外汉语老师
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
08602
11/12/2009 10:15 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiNot in China, Learn Chinese with native chinese teacher.
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
07009
03/12/2009 6:19 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese Online via Skype or Learn Chinese face to facein shanghai!
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
08347
04/11/2009 2:05 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiHow many Chinese Characters (hanzi) do you know?Take a test!
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
014704
27/10/2009 10:50 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới热烈庆祝首届英国南部地区中文学校汉字识字大赛成功举办
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
07919
22/07/2009 11:56 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese group on Facebook
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
013512
01/06/2009 12:59 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiTest your Chinese Language Level with ChineseTime Placement Test
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
410213
27/04/2009 7:09 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese with Fun and Interesting,Try ChineseTime Flashcard to Learn Chinese.
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
07773
27/04/2009 5:22 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới美国大学名单The list of universities in usa.
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
014236
19/04/2009 8:55 CH
bởi shuai
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Shanghai Chines...  Learn Chinese ChineseTime News & Resources 中文时代 新闻和资源
Hiển thị bài viết cho:
Scan now
Responsive image