Learn Chinese Forum
 
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese学中...  Chinese Language General DiscussionShow No Replies
 Chủ Đề
Trả LờiLần Xem
 Bài Mới Nhất
Thread được yêu thích với bài mới Learn Mandarin well, says MM
 bởi uustart
Không Có Đánh Giá
04820
20/03/2009 9:45 SA
bởi uustart
Thread được yêu thích với bài mới外国人惊叹中文难学七大原因Seven reasons for hard to learn Chinese for Foreigners
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
05547
19/03/2009 11:37 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiMandarin starts at home
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
04953
18/03/2009 10:37 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới汉语教学用繁还是走简? 海外中文学校左右为难
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
05193
18/03/2009 10:07 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới老外学中文繁简难两全 “通吃”成奢求
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
04920
18/03/2009 10:05 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới媒介时代,汉语怎么了?
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
05769
17/03/2009 4:42 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiChina worries too few foreigners learning Chinese
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
05130
17/03/2009 4:00 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới保卫汉语
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
05162
17/03/2009 9:49 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới推广汉语不是强行出口文化
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
05634
17/03/2009 9:44 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiLearn to speak mandarin chinese in shanghai or online
 bởi ray0803
Không Có Đánh Giá
04606
15/03/2009 12:50 CH
bởi ray0803
Thread được yêu thích với bài mớiThree Major Ways to Learn Chinese Languge.
 bởi lydiachen001
Không Có Đánh Giá
04573
12/03/2009 6:10 CH
bởi lydiachen001
Thread được yêu thích với bài mớiBe Prepared To Learn Chinese
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
14689
12/03/2009 9:14 SA
bởi lynn2009
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese in USA、UK、Australia、Canada,New Zealand,Singapore with native Chinese Teacher.
 bởi able
Không Có Đánh Giá
04743
12/03/2009 12:13 SA
bởi able
Thread được yêu thích với bài mớiThe Top 10 Hot Words in 2008 in china.2008年中国十大热词
 bởi Yimo
5 trên 5 sao - dựa vào 1 đánh giá
04570
11/03/2009 4:51 CH
bởi Yimo
Thread được yêu thích với bài mới学说中国话世界正流行 老外水平各有高低
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
05816
10/03/2009 9:54 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới日本人爱写汉字却总念错 原因何在?
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
05863
10/03/2009 9:50 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới中文将会成为世界强势语言吗
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
05395
10/03/2009 9:38 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới用心培养可爱的双语宝宝
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
05140
10/03/2009 9:32 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiMore U.S. schools, universities offer Chinese classes
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
05279
09/03/2009 11:10 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới汉语老师在海外:包饺子 学中文
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
07197
06/03/2009 10:56 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiVitas客串《最后秘密》 不学中文直接配音
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
05946
06/03/2009 10:55 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới梦寐学中文 花甲老外率弟子西安“取经”
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
05718
06/03/2009 10:53 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiChildren must learn Chinese or UK will struggle, says Tesco chief
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
018056
03/03/2009 10:29 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiStudents in Summit learn Chinese culture, philosophy through study of Mandarin
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
04313
03/03/2009 10:25 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiBest Ways to Learn How to Speak Chinese
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
04271
02/03/2009 11:46 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiLearn How to Speak Mandarin - 13 Basic Mandarin Chinese Phrases
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
04958
02/03/2009 11:22 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiLearning Chinese In China: A Whole World Apart
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
04415
02/03/2009 11:09 SA
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiHow to Learn Chinese online via skype with native Chinese teacher.
 bởi poppyyou
Không Có Đánh Giá
04359
28/02/2009 12:19 CH
bởi poppyyou
Thread được yêu thích với bài mới英语和汉语的十大区别Ten difference between english and chinese
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
16850
24/02/2009 9:24 SA
bởi loli
Thread được yêu thích với bài mớiShortcuts to learning Mandarin
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
04552
17/02/2009 10:58 SA
bởi shuai
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese学中...  Chinese Language General Discussion
Hiển thị bài viết cho:
Scan now
Responsive image