Learn Chinese Forum
 
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese学中...  Chinese Language Grammar 汉语语法Show No Replies
 Chủ Đề
Trả LờiLần Xem
 Bài Mới Nhất
Hot Pinned Thread with new postsChoosing the right way to learn chinese
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
19022
07/06/2017 8:10 CH
bởi wqwq
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese--嘛
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05680
27/11/2013 12:33 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-个
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03564
22/11/2013 9:29 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-没有
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03241
22/11/2013 9:28 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-越……越……
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04471
14/11/2013 9:37 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-为-for
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
02695
14/11/2013 9:34 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiExpressing as one likes with 就jiu
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03564
07/11/2013 6:48 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-老
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03214
19/10/2013 12:03 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-对……有/感兴趣
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04797
19/10/2013 11:30 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-要不然…
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04484
19/10/2013 11:30 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-这得看……
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03130
19/10/2013 11:29 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-拿手
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03379
19/10/2013 11:28 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-怎么着
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
02952
14/10/2013 6:26 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese grammar: 可(kě) 是(shì)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04161
09/09/2013 6:49 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese;比(bǐ) 较(jiào)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03290
27/08/2013 6:33 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese;除非……否则
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04890
19/08/2013 1:00 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiGoede winkelervaring
 bởi laurentbertie
Không Có Đánh Giá
02852
14/08/2013 6:50 CH
bởi laurentbertie
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese:并
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04354
12/08/2013 6:19 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới到底 [dào dǐ]
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03662
02/08/2013 7:04 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới Learn Chinese Grammar: ……之间
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03443
25/07/2013 6:30 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese:有一点儿
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03817
25/07/2013 6:29 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese:恐怕
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04343
04/07/2013 7:06 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese Grammar:V.+lái+V.+ qù
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03283
01/07/2013 7:59 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiV+ 一下儿
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06247
16/06/2013 11:15 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới zài … … de huà , jiù … …/再……的话,就……
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05779
11/03/2013 12:46 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới看(kàn) 情(qíng) 况(kuàng)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03849
20/02/2013 6:32 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiBookmarks about Yangshuo (一)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03712
18/02/2013 5:16 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới另(lìng) 外(wài)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04049
05/02/2013 5:44 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới "V.+ xià qu" / 动词 + 下去
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05855
01/02/2013 4:43 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới"V./adj. + qǐ lái"--"V./adj. + 起来"
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05926
31/01/2013 3:05 CH
bởi ChineseTime
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese学中...  Chinese Language Grammar 汉语语法
Hiển thị bài viết cho:
Scan now
Responsive image