Learn Chinese Forum
 
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese学中...  Chinese Language Grammar 汉语语法Show No Replies
 Chủ Đề
Trả LờiLần Xem
 Bài Mới Nhất
Hot Pinned Thread with new postsChoosing the right way to learn chinese
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
19290
07/06/2017 8:10 CH
bởi wqwq
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese--嘛
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06119
27/11/2013 12:33 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-个
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03813
22/11/2013 9:29 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-没有
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03458
22/11/2013 9:28 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-越……越……
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04703
14/11/2013 9:37 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-为-for
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
02945
14/11/2013 9:34 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiExpressing as one likes with 就jiu
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03805
07/11/2013 6:48 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-老
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03409
19/10/2013 12:03 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-对……有/感兴趣
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05097
19/10/2013 11:30 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-要不然…
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04817
19/10/2013 11:30 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-这得看……
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03393
19/10/2013 11:29 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-拿手
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03597
19/10/2013 11:28 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese-怎么着
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03148
14/10/2013 6:26 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese grammar: 可(kě) 是(shì)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04465
09/09/2013 6:49 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese;比(bǐ) 较(jiào)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03522
27/08/2013 6:33 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese;除非……否则
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05312
19/08/2013 1:00 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiGoede winkelervaring
 bởi laurentbertie
Không Có Đánh Giá
03081
14/08/2013 6:50 CH
bởi laurentbertie
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese:并
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04558
12/08/2013 6:19 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới到底 [dào dǐ]
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03915
02/08/2013 7:04 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới Learn Chinese Grammar: ……之间
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03722
25/07/2013 6:30 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese:有一点儿
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04122
25/07/2013 6:29 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese:恐怕
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04712
04/07/2013 7:06 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese Grammar:V.+lái+V.+ qù
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03575
01/07/2013 7:59 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiV+ 一下儿
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06715
16/06/2013 11:15 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới zài … … de huà , jiù … …/再……的话,就……
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06124
11/03/2013 12:46 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới看(kàn) 情(qíng) 况(kuàng)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04115
20/02/2013 6:32 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiBookmarks about Yangshuo (一)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04017
18/02/2013 5:16 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới另(lìng) 外(wài)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05047
05/02/2013 5:44 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới "V.+ xià qu" / 动词 + 下去
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06280
01/02/2013 4:43 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới"V./adj. + qǐ lái"--"V./adj. + 起来"
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06256
31/01/2013 3:05 CH
bởi ChineseTime
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese学中...  Chinese Language Grammar 汉语语法
Hiển thị bài viết cho:
Scan now
Responsive image