Learn Chinese Forum
 
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese学中...  Chinese Reading, Writing and Characters汉语,读,写,汉字Show No Replies
 Chủ Đề
Trả LờiLần Xem
 Bài Mới Nhất
Thread được yêu thích với bài mớiChinese Proverb--塞翁失马,焉知非福
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05110
19/10/2013 12:04 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới冰冻三尺非一日之寒
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03485
09/08/2013 7:34 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese Character:心,息,念
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03649
16/07/2013 6:09 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới老鼠看书--咬文嚼字
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03468
09/07/2013 8:18 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới 划(huá) 算(suàn) and 值(zhí) 得(dé)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03324
14/03/2013 1:17 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới谢(xiè) 天(tiān) 谢(xiè) 地(dì)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03157
21/02/2013 5:29 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới一(yì) 心(xīn) 一(yí) 意(yì)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03001
23/01/2013 1:02 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới三(sān) 天(tiān) 两(liǎng) 头(tóu)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
02788
22/01/2013 1:51 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới宁(nìng) 愿(yuàn)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
02858
18/01/2013 1:42 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới幸(xìng) 亏(kuī)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
02905
15/01/2013 12:39 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới摔 [shuāi]
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03113
08/01/2013 1:11 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới俩 【liǎng 】
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03211
06/12/2012 12:03 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiLearn Chinese Word;气场 【 qìchǎng 】
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04973
01/11/2012 5:35 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới据 [ jù ]
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03354
22/10/2012 3:24 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới趁(着)[ chèn ( zhe ) ]
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03293
19/10/2012 3:58 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiPick out the word that does not belong to the group.
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
14451
19/10/2012 2:44 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới怎么样 [zěn me yàng] & 怎么 [zěn me ]
 bởi anneye
Không Có Đánh Giá
06511
29/08/2012 4:33 CH
bởi anneye
Thread được yêu thích với bài mới赶快 [gǎn kuài ]
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04261
28/08/2012 12:44 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới再 [zài ]
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03628
28/08/2012 12:13 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới免 & 兔
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03376
22/08/2012 5:05 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiMoe-萌 【méng 】
 bởi anneye
Không Có Đánh Giá
03844
21/08/2012 4:05 CH
bởi anneye
Thread được yêu thích với bài mới宅 and 御宅族
 bởi anneye
Không Có Đánh Giá
04987
15/08/2012 11:26 SA
bởi anneye
Thread được yêu thích với bài mới不见得 bú jiàn dé/说不定shuō bú dìn/不一定bú yī dìng
 bởi anneye
Không Có Đánh Giá
05142
15/08/2012 10:45 SA
bởi anneye
Thread được yêu thích với bài mới来不及lái bú jí
 bởi anneye
Không Có Đánh Giá
04343
15/08/2012 10:28 SA
bởi anneye
Thread được yêu thích với bài mớiThe difference between 嫁(jià) and 娶(qǔ)
 bởi anneye
Không Có Đánh Giá
04933
06/08/2012 1:50 CH
bởi anneye
Thread được yêu thích với bài mớiTao Ci 陶瓷
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03904
02/08/2012 5:16 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiThe common usage of "老(lǎo) "
 bởi anneye
Không Có Đánh Giá
03358
26/07/2012 11:50 SA
bởi anneye
Thread được yêu thích với bài mới Time Measure Words
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03383
23/07/2012 11:58 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới"各位" 和“大家”
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03553
20/07/2012 2:24 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiThe usage of " lái " [来]
 bởi anneye
Không Có Đánh Giá
04354
16/07/2012 3:46 CH
bởi anneye
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese学中...  Chinese Reading, Writing and Characters汉语,读,写,汉字
Hiển thị bài viết cho:
Scan now
Responsive image