Learn Chinese Forum
 
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese T...  Teaching Chinese Chinese TeachersShow No Replies
 Chủ Đề
Trả LờiLần Xem
 Bài Mới Nhất
Thread được yêu thích với bài mớiMy name is Sharyn
 bởi shazp4
Không Có Đánh Giá
29936
20/06/2014 12:45 CH
bởi donitsme
Thread được yêu thích với bài mớistudy chinese in yangshuo, not in beijing!
 bởi janie00
Không Có Đánh GiáInformative
07359
20/04/2013 4:30 SA
bởi janie00
Thread được yêu thích với bài mớiTaiwan should do more to promote Chinese language, says president马英九:台湾应该大力推广中文
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
07154
20/12/2010 12:04 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiChinese teacher spending year in Hopkinton
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06289
27/08/2010 11:53 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiNytimes: Guest-Teaching Chinese, and Learning America
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
09891
10/05/2010 1:35 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiCharacteristics of a Good Chinese Language Teacher
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06164
19/04/2010 4:51 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiFirst Impressions: Choosing Your Chinese Name
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
06719
04/12/2008 3:45 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớichinese
 bởi wendyhua
Không Có Đánh Giá
06411
22/11/2008 1:21 CH
bởi wendyhua
Thread được yêu thích với bài mới Choosing a Chinese Name 娶个中文名字
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
06373
20/11/2008 7:04 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớichinese name tool. 取中文名字工具
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
06210
20/11/2008 6:19 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiChinese Names
 bởi Tina
Không Có Đánh Giá
09462
11/03/2008 2:04 CH
bởi Tina
Thread được yêu thích với bài mớiMy Name is Iris
 bởi Iris
Không Có Đánh Giá
19766
31/10/2007 3:04 CH
bởi Advisor.Chinesetime
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese T...  Teaching Chinese Chinese Teachers
Hiển thị bài viết cho:
Scan now
Responsive image