Learn Chinese Forum
 
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese学中...  HSK, Hanyu Shuipin Kaoshi 汉语水平考试C.TEST,Test of Practical Chinese实用汉语水平认定考试Show No Replies
 Chủ Đề
Trả LờiLần Xem
 Bài Mới Nhất
Hot Pinned Thread with new posts中国汉语水平考试(HSK) 中文版
 bởi Advisor.Chinesetime
Không Có Đánh Giá
922332
08/05/2014 5:59 CH
bởi ScotGraves
Hot Pinned Thread with new postsFrequently Asked Questions (FAQ)about HSK Online Registration
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
010103
01/12/2008 1:08 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mớiHSK Level 4 Vocabulary
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
35586
08/05/2014 6:00 CH
bởi ScotGraves
Thread được yêu thích với bài mớiTest your Chinese 20121206
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
23309
08/05/2014 6:00 CH
bởi ScotGraves
Thread được yêu thích với bài mớiTest your Chinese :20121120
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
03595
20/11/2012 4:48 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiTest Your Chinese: 20121119
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05332
19/11/2012 4:40 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiChoose the right word to fill in the blank 2012/11/16
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04729
16/11/2012 3:10 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiChoose the right word to fill in the blank 2012/11/15
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05117
15/11/2012 1:39 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiChoose the right word to fill in the blank 2012/11/14
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04782
14/11/2012 3:18 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới学汉语——每日汉语测试01
 bởi anneye
Không Có Đánh Giá
05456
31/10/2012 4:13 CH
bởi anneye
Thread được yêu thích với bài mới学汉语——每日汉语测试(20121030)
 bởi anneye
Không Có Đánh Giá
04363
30/10/2012 3:46 CH
bởi anneye
Thread được yêu thích với bài mớiChoose the right expression to fill in the blank (1)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
14165
19/10/2012 3:00 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiChinese test for Beginner ( I)
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04264
19/10/2012 2:41 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới全 and 都
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05006
22/08/2012 2:31 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới了解 & 理解
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
04956
20/08/2012 9:32 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới突然 & 忽然 【HSK3+】
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05827
17/08/2012 2:42 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới Grammer of NEW HSK
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
25491
09/08/2012 3:33 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiHSK Test Center
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
07810
27/07/2012 4:26 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiDates for Chinese Tests-HSK-2012
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
05019
17/05/2012 2:04 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới2011年国内HSK考试安排 HSK Schedule in 2011
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
09530
14/12/2010 4:54 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiChina plans revamp of HSK test
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
06601
15/10/2010 11:59 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiThe Business Chinese Test (BCT) centers - Chinese mainland
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
113371
30/09/2010 12:02 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiQ&A about The Business Chinese Test (BCT)商务汉语考试
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
08176
30/09/2010 11:08 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiThe Business Chinese Test Introduction(BCT)商务汉语考试
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
07212
30/09/2010 11:03 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mớiHow to sign up a HSK test
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
08504
01/04/2010 6:07 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới国家汉办关于实施新汉语考试的通知
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
08149
10/03/2010 7:46 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới2009年对外汉语教师培训机构点评
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
08996
05/01/2010 3:07 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới汉语口语水平测试开考 专为外籍人士设立
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
07311
02/12/2009 5:45 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới2010年国内C.TEST考试安排
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
06978
09/11/2009 1:01 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới2010年国内HSK考试安排HSK Schedule in 2010 2010年中国大陸部の試験スケジュール
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
08812
09/11/2009 1:00 CH
bởi shuai
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese学中...  HSK, Hanyu Shuipin Kaoshi 汉语水平考试C.TEST,Test of Practical Chinese实用汉语水平认定考试
Hiển thị bài viết cho:
Scan now
Responsive image