Learn Chinese Forum
 
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese i...  对外汉语,外国人学汉语(汉语)Show No Replies
 Chủ Đề
Trả LờiLần Xem
 Bài Mới Nhất
Hot Pinned Thread with new postsChineseTime汉语学校热烈欢迎从事对外汉语行业的同仁。
 bởi Advisor.Chinesetime
Không Có Đánh Giá
310893
27/02/2009 2:59 CH
bởi Timechinese
Thread được yêu thích với bài mới国家汉办:新对外汉语教师资格考试正在酝酿中
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
011811
27/07/2010 1:13 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới对外汉语教学:“弃写”的思索
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
07934
03/06/2010 4:26 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới对外汉语专业考研解析
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
07980
03/06/2010 4:22 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới对外汉语专业毕业后做什么?
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
08395
19/03/2010 3:10 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới对外汉语专业排名和考对外汉语研究生参考资料
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
013427
19/03/2010 3:08 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới俞敏洪:关于民间力量参与对外汉语教学的建议
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
08708
03/03/2010 10:58 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới孔子学院,培训外国人谁买单?
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
09864
02/03/2010 2:53 CH
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới小语种学生到国外教汉语有优势
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
08761
01/02/2010 12:37 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới葡萄牙越来越多的人想学习汉语
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
07757
01/02/2010 12:32 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới从“拆迁”到“搬迁”:汉语继续沦陷
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
08294
25/01/2010 12:10 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới"全世界最重要语言就是英语和汉语"
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
08114
25/01/2010 12:06 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới孔子学院教师讲述:美国学生“创造性”学汉语
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
110064
22/01/2010 2:47 CH
bởi anonymous
Thread được yêu thích với bài mới教老公学汉语的趣事
 bởi ChineseTime
Không Có Đánh Giá
09541
18/01/2010 10:04 SA
bởi ChineseTime
Thread được yêu thích với bài mới韩国人汉语说的越来越好?
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
08186
06/01/2010 1:26 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới英国希望推广汉语教育 让每个学生有机会学汉语
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
07596
06/01/2010 12:16 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới新加坡:外国汉语鉴定考试不能取代本地考试
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
010473
04/01/2010 3:22 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới以色列学校的汉语课
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
08371
04/01/2010 3:18 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới海外中文学校普现中文教师荒,中国老师出去不容易。
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
09804
02/12/2009 5:43 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới学汉语热的背后 身份认同和文化自信哪里来?
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
08227
27/11/2009 1:14 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới我和孩子一起学中文
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
010487
23/11/2009 4:47 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới复旦校长透露奥巴马也想学中文
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
07723
23/11/2009 4:45 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới汉语在东南亚汉语由敌对语言变成学习对象
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
07876
04/11/2009 4:32 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới“汉语热”横扫奥地利 维也纳街头现汉字广告牌
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
09331
16/10/2009 2:14 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới湖北招汉语老师赴新加坡任教 月薪一万元以上
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
08349
16/10/2009 2:08 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới欧洲汉学家探求汉学发展新趋势
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
07981
16/10/2009 2:07 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới华文教育遭遇“软肋” “汉语热”前难题待解
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
08051
16/10/2009 2:04 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới汉语令人担忧
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
07392
13/10/2009 12:31 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới汉语国际推广的“海外兵团”
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
07948
10/10/2009 4:54 CH
bởi shuai
Thread được yêu thích với bài mới日本200余万人学汉语More than 2 million people learn chinese in Japan.
 bởi shuai
Không Có Đánh Giá
07732
09/10/2009 6:16 CH
bởi shuai
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese i...  对外汉语,外国人学汉语(汉语)
Hiển thị bài viết cho:
Scan now
Responsive image