Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

下令

PinYin:xia4ling4 BuShou:
  • give an order
  • 刘汉俊:文化的颜色
    事件发生后,美国实施了《美国爱国者法》,总统可以下令在未经许可的情况下对公民进行监视,包括强迫企业和组织提供关于公民经济、通信和交往状况的资讯,甚至可以动用卫星...
  • 美18岁少女79刀弑华裔母 曾发电邮恐吓"你将付出代价"

    命案发生后16小时,伊莎贝拉被捕,法官下令立刻收押,不准交保,并以一级谋杀罪提控。伊莎贝拉的生父古斯曼(Robert Guzman)曾劝她向警方自首。 霍雷恩表示,伊莎贝...
  • 山东橄榄球队教练:尊重老师 也尊重裁判和规则
    “山东队遵从裁判规则,既然裁判下令比赛,就要比赛,我们只能按照裁判员指令在做。”卢晓辉在电话采访里说,当北京队停止比赛后,从没见过这种情况的他非常意外,也很...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image