Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

不独

PinYin:bu4du2 BuShou:
  • not only
  • 从小到大,有多少老师教过你?

    离开课堂,进入社会,才发现有许多自诩为老师的人不一定是老师,有许多没有老师标签的人却教给自己很多。老师不限于有黑板的教室里的老师,感谢老师也不独在教师节时...
  • 显峰冷言:教师节改在孔子生日能挽师道尊严吗
    为什么而今这样的信任感变淡了,甚至不见了?或许应该这样问:在一个信仰普遍凋零的社会里,奢望某一个群体对自己的职业抱有信仰和敬畏之心现实吗?不独教师,“白衣...
  • 上床萝卜下床姜 为何男人不可百日无姜
    生姜,不独食材,实为药食同源。 如此种种,皆因生姜的神奇功效。生姜辛温,具有促进血行、祛散寒邪的作用。内里富含挥发油,可加速血液循环。生姜的姜辣素,具有刺激...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image