Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

从江

PinYin:cong2jiang1 BuShou:
  • (N) Congjiang (place in Guizhou)
  • 佛堂古镇开发:3年内基本完成“一江两岸三桥”工程

    佛堂古镇开发:3年内基本完成“一江两岸三桥”工程0 2013-09-08 11:46 字号: 大 中 小 | 打印 | 关闭佛堂古镇挽澜亭(效果图)即将开工建设 规划中的佛堂古镇...
  • 红屋顶小楼有秘密

    江鱼儿是条小鱼儿,他想从江鱼儿身上找到更有价值的线索。江鱼儿感激涕零,他说:“一旦有什么消息,我会来这里报告。” 冯白驹说:“你不要再到我家里来,也不...
  • 松原供电坚守嫩江战洪水

    当时,董万辉正从江对岸的松原市赶往张新亮所在的黑龙江省大庆市肇源县漠兴镇自立村。自从1998年嫩江、松花江发大水董万辉借宿在张新亮家后,他们便处得像亲戚一样...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image